LOẠI DỊCH VỤ
PHÍ DỊCH VỤ
GHI CHÚ
Quốc Gia: Mỹ
Hồ sơ visa du lịch Mỹ 1.000.000 VNĐ /Hồ Sơ
Xếp lịch hẹn phỏng vấn LSQ 200.000 VNĐ /Lần
Điền đơn DS160 500.000 VNĐ /Đơn
Mở hồ sơ bảo lãnh Diện định cư vợ chồng/ hôn phu / hôn thê
Từ đầu đến ngày có lịch phỏng vấn
700 USD /Hồ Sơ
Theo dõi hồ sơ các diện bảo lãnh đoàn tụ gia đình 200 USD /Hồ Sơ
Hướng dẫn thủ tục khám sức khỏe, chích ngừa, chuẫn bị hồ sơ
và tư vấn một số trường sẽ gặp trong phỏng vấn
500.000 VNĐ /Hồ Sơ
Hổ trợ thủ tục sau khi phỏng vấn có GIẤY XANH
Hoặc chi phí sẽ phụ thuộc vào yêu cầu của Lãnh Sự Quán
100 USD
Quốc Gia: Úc, Canada, Pháp, Anh…..
Hồ sơ du lịch các nước(Bao gồm phí: Dịch thuật, Công chứng và
phí dịch vụ hoàn tất hồ sơ hợp pháp Theo yêu cầu của LSQ)
150 USD /Hồ Sơ
Mở hồ sơ bảo lãnh diện định cư vợ chồng/ hôn phu / hôn thê
Từ đầu đến ngày có lịch phỏng vấn
400 USD
Tất Cả Các Quốc Gia
Hướng dẫn, tư vấn và chuẫn bị hồ sơ kết hôn cho người có quốc
tịch nước ngoài với người Việt Nam theo đúng yêu cầu của
Sở Tư Pháp theo mỗi tỉnh, thành phố
200 USD /Hồ Sơ
Trợ giúp làm công hàm độc thân tại Đại Sứ Quán/ Lãnh Sự Quán
các nước tại Việt Nam và hợp thức hóa tại sở ngoại vụ
100 USD